• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego InspiracyjnySzop

W regulaminie zawarte zostały informacje o tym jak zawierać zamówienia (zawieranie umów), szczegóły dotyczące realizacji umów, formy dostawy, informacje o płatnościach, a także informacje o tym jak odstąpić od umowy i jak wygląda postępowanie reklamacyjne.

Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, wskazówki itp. to proszę pisać do nas na adres: kontakt@inspiracyjnyszop.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

§1 Ogólne definicje
 1. Regulamin sklepu/Regulamin: regulamin Sklepu dostępny pod adresem https://inspiracyjnyszop.pl/news/n/67/Regulamin
 2. Sklep: Internetowy sklep dostępny pod adresem: https://inspiracyjnySzop.pl, prowadzony przez firmę Stanisław Stadnicki – WebInspiracje
 3. Sprzedawca: Stanisław Stadnicki - WebInspiracje Agencja Interaktywna
  Zwycięstwa 85
  48-250 Racławice Śląskie
  NIP: 755 18 82 376
  REGON: 160782790
 4. Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna
 5. Konsument: Kupujący zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży z pomocą Sklepu
§2 Informacje ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonywać zakupu produktów zaprezentowanych na stronach Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów wystarczy dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, a także posiadanie aktywnego adresu poczty e-mail
 5. Kupujący nie może dokonywać zakupów w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. Nie jest wymagana rejestracja konta. Zakupów można dokonać bez rejestracji konta.
 6. Każdy produkt dostępny w Sklepie posiada dokładny opis, zdjęcia, cenę oraz informację o tym, czy może zostać zakupiony (nie został już wyprzedany). Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu zabrania się podawania i dostarczania treści o bezprawnym charakterze. W szczególności zakazuje się podawania bezprawnych treści poprzez formularze dostępne w Sklepie.
§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są umowy sprzedaży i umowy o dostarczeniu treści cyfrowych.
 3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 5. Zamówienie można złożyć zakładając konto w Sklepie lub jako gość.
 6. Jeżeli Kupujący założy konto w Sklepie, to Sprzedawca będzie świadczył usługę na rzecz Kupującego polegającą na założeniu i utrzymaniu konta w Sklepie. Będą przechowywane dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego w Sklepie zamówień. Kupujący podczas zakładania konta podaje swój adres e-mail oraz ustala hasło logowania. E-mail i hasło podawane są podczas logowania do Sklepu.
 7. Konto można założyć również w trakcie składania zamówienia w Sklepie poprzez zaznaczenie przycisku.
 8. Kupujący może w dowolnym momencie usunąć konto. Wykonuje się to poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do sprzedawcy. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o złożonych z pomocą tego konta zamówieniach. Sprzedawca będzie przechowywał te informacje do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu chyba, że Kupujący sprzeciwi się przechowywani tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 9. W przypadku kiedy Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, to Sprzedawca będzie świadczył na rzecz Kupującego usługą drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informację o działalności Sklepu, informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku checkbox w procesie składania zamówienia. Kupujący może zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w link rezygnacji dołączany do każdej wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości przesłanej na adres Kupującego.
 10. Wszelkie reklamacja związane z funkcjonowaniem sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail pisząc na adres kontakt@inspiracyjnyszop.pl. W treści reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 §4 Składanie zamówienia w Sklepie oraz informacje o opiniach

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie jako gość lub jako zarejestrowany klient
 2. Zarejestrowany klient, to Kupujący, który założył konto w Sklepie. Konto można założyć poprzez wypełnienie formularza w Sklepie lub w trakcie procesu składania zamówienia. Kupujący, który posiada konto w Sklepie powinien się zalogować przez złożeniem zamówienia.
 3. Kupujący dodaje do koszyka wybrane produkty lub treści cyfrowe. Następnie składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia. Kupujący wybiera sposób dostawy oraz metodę płatności.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Kupujący powinien się zapoznać z treścią Regulaminu, a w przypadku wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Kupujący musi podać poprawne dane osobowe w formularzu zamówienia.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli Kupujący poda nieprawdziwe dane lub dane te budzą wątpliwości Sprzedającego. Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą e-mail o wątpliwościach. Kupujący ma prawo wyjaśnienia okoliczności podania wątpliwych danych lub weryfikacji podanych danych.
 7. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu są prawdziwe.
 8. Kliknięcie odpowiedniego przycisku finalizuje Zamówienie. Jest to oświadczenie woli Kupującego, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 9. Jeżeli Kupujący przy składaniu zamówienia wybrał metodę płatności on-line, to po finalizacji zamówienia zostanie przekierowany na stronę bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w Sklepie jest Blue Media S.A. Tam dokonuje płatności za zamówienie.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał metodę płatności przelewem bankowym, to po finalizacji zamówienia otrzyma wiadomość email z instrukcją dokonania płatności. Instrukcja ta zostanie wyświetlona także na stronie Sklepu. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
 11. Kto może wystawić opinię w sklepie? Może to zrobić tylko osoba, która kupiła produkt. Dba o to oprogramowanie sklepu. Sprzedawca dokłada starań, aby opinie były umieszczone przez osoby, które kupiły i używały produkt. Oprogramowanie sklepu jest stale weryfikowane i aktualizowane, aby sprostać temu wyzwaniu.
§5 Dostawa i płatność
 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu https://inspiracyjnyszop.pl/news/n/113/Sposoby-platnosci oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. Bankowe przelewy online oraz Blik. Wykaz dostępny jest na stronie: https://inspiracyjnyszop.pl/news/n/113/Sposoby-platnosci  
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 7. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 8. Zamówione pliki cyfrowe wysyłane są na adres e-mail Kupującego po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę należności za zamówienie.
 9. Pozostałe towary (np. książki, kalendarze, gadżety) są wysyłane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (kurierem pod wskazany adres lud do Paczkomatu).
§6 Realizacja zamówienia
 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Zamówienie produktów cyfrowych uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki do Kupującego (na jego adres e-mail) odnośnika umożliwiającego pobranie zamówionych produktów cyfrowych.
 3. Kupujący może pobrać zakupiony i opłacony materiał cyfrowy do 5 razy. Po przekroczeniu tego limitu link pobierania nie będzie aktywny. Kupujący może pobrać zmówione treści cyfrowe przez okres 365 dni licząc od dnia zapłaty za zamówienie.
 4. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 5. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
§7 Odstąpienie od umowy Konsumenta
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe (formularz odstąpienia od umowy jest wysyłany na edres e-mail Kupującego zawsze po zarejestrowaniu zamówienia).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
§8 Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://inspiracyjnyszop.pl/dokumenty jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
§9 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://inspiracyjnyszop.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci
§10 Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§12 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2021.